Posts made in Luty, 2014

Morze Bałtyckie – jedyne i wyjątkowe

Posted by on Lut 23, 2014 in Aktualności | 1 comment

Morze Bałtyckie – jedyne i wyjątkowe

Morze Bałtyckie, Bałtyk (łac. balteus — pas. Nazwa Bałtyku pojawia się po raz pierwszy u Adama z Bremy) – płytkie morze śródlądowe na szelfie kontynentalnym w północnej Europie. Połączone z Morzem Północnym przez Cieśniny Duńskie (Sund, Mały i Wielki Bełt) oraz Kattegat i Skagerrak. Za zachodnią granicę Bałtyku właściwego przyjmuje się cieśninę Sund i próg podwodny ciągnący się na głębokości 18–20 m od przylądka Gedser (wyspa Falster) do przylądka Darßer Ort (Darß); na zachód od tej linii znajduje się akwen Bałtyku Zachodniego o powierzchni ok. 8000 km² nazywany przez Niemców także Ostsee; akwen ten obejmuje m.in. część wód Cieśnin Duńskich (oprócz Małego i Wielkiego Bełtu) a także mniejsze: Alsenbelt, Fehmarnbelt,...

Read More

Społeczne Towarzystwo Oświatowe

Posted by on Lut 22, 2014 in Aktualności | 0 comments

Społeczne Towarzystwo Oświatowe

Społeczne Towarzystwo Oświatowe istnieje od 1987 roku, a najstarsze szkoły STO działają od roku 1989. Tak więc mamy już prawie 25 lat doświadczeń w prowadzeniu szkół, które niezmiennie cieszą się dobrą sławą. Na początku szturmem zdobyły sympatię uczniów i uznanie rodziców, dziś – zachowując sympatię i uznanie – przyciągają także swoją renomą i tradycją. STO prowadzi ponad 150 szkół, w których uczy się ok. 13 tys. uczniów, a zatrudnionych jest ok. 2,5 tys. osób. Koncepcja STO polega na harmonijnym połączeniu edukacji i wychowania. Ten jasny cel wymaga spełnienia wielu warunków, wśród których podstawowe znaczenie ma współpraca rodziców i nauczycieli oparta na wzajemnym zaufaniu.  Nauczyciele, uczniowie, rodzice razem kształtują szkołę, akceptując podstawowe zasady i reguły, takie jak uczciwość, rzetelność, wzajemny szacunek, empatia; są to zasady na tyle ogólne, że ani wyznawana religia, ani ulubiona opcja polityczna nie wchodzą z nimi w konflikt, i na tyle konkretne, że mogą być podstawą tworzenia prawdziwej wspólnoty obywatelskiej. Szkoły STO uczą skutecznie i osiągają najwyższe miejsca w rankingach. Nasz cel jest jednak inny: chodzi o ukształtowanie ucznia jako osoby: w sensie umysłowym, społecznym, kulturalnym, fizycznym. Pamiętamy, że przyswajanie wiedzy odbywa się nie tylko w szkole. Szkoła ma dać solidne podstawy i skuteczne metody, które pozwolą uczniom w przyszłości uczyć się samodzielnie, działać w zespole, myśleć twórczo. Każda szkoła STO jest w związku z tym: profesjonalna (pod względem przygotowania nauczycieli i sposobu zarządzania); przyjazna (buduje pozytywny stosunek do uczenia się); kreatywna (promuje nowatorskie postawy zarówno nauczycieli, jak uczniów); nastawiona na podmiotowe traktowanie ucznia (bo każdy ma inny potencjał osobowości). Przeważająca większość szkół STO to szkoły niewielkie. Klasy liczą zwykle kilkunastu uczniów. Kameralność daje uczniom poczucie bezpieczeństwa, nie dopuszcza do anonimowości, ułatwia indywidualizację. Nabywanie kompetencji społecznych odbywa się tu w sposób naturalny, w codziennej praktyce szkolnej i w toku różnych programów towarzyszących nauce. Przyjazna atmosfera to ważny element własnego stylu edukacji w szkołach STO. Zachęcamy uczniów do samodzielności rozumianej jako odwaga stawiania pytań, podejmowania dyskusji i wyrażania własnego zdania, a zwłaszcza jako umiejętność rozwiązywania problemów. Rozumiemy potrzebę dyscypliny, bo jest konieczna w zbiorowości i w pracy indywidualnej, jednak nie ma mowy o narzucaniu jej w sposób arbitralny. Swoiście traktujemy rywalizację: chodzi nam o to, aby uczeń rywalizował sam ze sobą, tj. aby dążył do nieustannego polepszania własnych wyników. Nauka w szkołach STO jest odpłatna; szkoły finansowane są na zasadzie non profit, toteż czesne bywa zróżnicowane (zależy np. od usytuowania szkoły, od wkładu pracy rodziców). Program zajęć jest z reguły bogaty, w razie potrzeby organizowane są zajęcia wyrównawcze, a sport szkolny traktowany jest poważnie. Dlatego opłacanie czesnego zwalnia rodziców z wielu innych kosztów kształcenia dzieci: dodatkowych lekcji języków obcych, zajęć sportowych, artystycznych, a także z korepetycji. Członków STO rozumiejących szerzej rolę Towarzystwa łączy zainteresowanie kondycją całej polskiej oświaty, a przede wszystkim jej uspołecznieniem. Towarzystwo usilnie zabiega o sprawy istotne dla systemu oświaty: o stanowienie dobrego, przejrzystego prawa i sprzyjające warunki uczestnictwa rodziców w życiu wszystkich szkół, także publicznych. STO konsultuje i opiniuje projekty przepisów prawnych, zgłasza własne poprawki do ustaw, organizuje konferencje i upowszechnia swoje stanowiska w konkretnych sprawach. Wspiera wszelkie inicjatywy, które wzbogacają edukację dzieci, młodzieży...

Read More

Bałtyk nasz wspaniały

Posted by on Lut 10, 2014 in Aktualności | 0 comments

Bałtyk nasz wspaniały

Morze Bałtyckie jest jednym z najmłodszych mórz w zlewni Oceanu Atlantyckiego. Powstało 12,5-13 tys. lat temu, po ostatnim zlodowaceniu. Dzisiejszy Bałtyk, taki jakim go widzimy, to wynik przemian z okresu mającego miejsce ok. 2,5 tys. lat temu. Jest bardzo specyficznym, wyjątkowym morzem w skali światowej. Wyjątkowość Morza Bałtyckiego wynika z jego kształtu i położenia. Bałtyk nazywany jest morzem słonawym, ponieważ wody mają tu małe zasolenie. Średnie zasolenie w oceanach wynosi 35 p.s.u. (practical salinity unit), zasolenie Bałtyku w strefie polskiej wynosi 7-8 p.s.u. Niskie zasolenie wynika z faktu, że Bałtyk jest niemal morzem wewnętrznym, zamkniętym przez półwyspy i obszary lądowe Europy, a jedyna wymiana wody i dopływ wód słonych odbywa się przez płytkie Cieśniny Duńskie (Sund, Mały i Wielki Bełt) oraz Kattegat i Skagerrak. Wlewy z Morza Północnego właściwie decydują o tym, że w ogóle mamy wodę słoną w Bałtyku, powodują też mieszanie wód i ich natlenianie. Jeżeli przez długi okres nie ma wlewów (a w ostatnim stuleciu zdarzyło się, że przez 8 lat nie było żadnego), to w głębiach Morza Bałtyckiego powyżej 200 metrów brakuje tlenu. Niedobór tlenu powoduje zaś zamieranie życia na tych głębokościach. Niskie zasolenie Bałtyku spowodowane jest również względnie niskimi temperaturami i mniejszym parowaniem wody w obrębie akwenu....

Read More