Posts made in Maj, 2014

Uwaga! Instrukcja do doświadczenia chemicznego

Posted by on Maj 19, 2014 in Aktualności | 0 comments

Uwaga! Instrukcja do doświadczenia chemicznego

ARGENTOMETRYCZNE OZNACZANIE CHLORKÓW (METODA MOHRA) Celem jest oznaczenie zawartości chlorków w roztworze wodnym co może być miarą zasolenia. Obojętny roztwór chlorków miareczkuje się mianowany roztworem AgNO3 wobec chromianu potasowego jako wskaźnika. Gdy praktycznie cała obecna w roztworze ilość jonów Cl – wydzieli się w postaci osadu chlorku srebra, nadmiar azotanu(V) srebra wytrąca czerwonobrunatny osad chromianu(VI) srebra. Pojawienie się zabarwienia wskazuje punkt końcowy miareczkowania. Odczynniki: Mianowany roztwór azotanu(V) srebra o stężeniu ok. 0,1 mol/dm3 Wskaźnik – roztwór chromianu(VI) potasu o stężeniu 1 mol/dm3 Wykonanie oznaczenia: Kolbę miarową z badana próbką dopełnić do kreski wodą destylowaną. Pobrać pipetą do kolby stożkowej 25 cm3 roztworu próbki, dodać 3-4 krople roztworu chromianu potasu i miareczkować roztworem mianowanego azotanu(V) srebra do pojawienia się brunatnoczerwonego zabarwienia. Zanotować objętość zużytego odczynnika miareczkującego, na tej podstawie dokonać...

Read More