Nagroda główna – rejs statkiem Oceanograf 2 po akwenie Zatoki Gdańskiej

Posted by

Nagroda główna – rejs statkiem Oceanograf 2 po akwenie Zatoki Gdańskiej

Na zwycięzców poza nagrodami rzeczowymi, czeka absolutnie wyjątkowy wydarzenie. Dzięki uprzejmości Dziekana Wydziału Oceanografii i Geografii dr hab. Waldemara Surosza odbędzie się rejs po Zatoce Gdańskiej statkiem „Oceanograf 2”.

 

OCEANOGRAF-2  służy do przeprowadzania badań naukowych i zajęć dydaktycznych na wodach przybrzeżnych Morza Bałtyckiego (do 20 mil), a szczególnie w rejonie Zatoki Gdańskiej i Puckiej. W przeciągu swojej służby odbył dotąd ponad 3300 rejsów, co oznacza że w ciągu roku wychodzi w morze przeciętnie 110 razy! Ocenia się również, że w rejsach wzięło udział aż 20000 osób.