Uwaga! Instrukcja do doświadczenia chemicznego

Posted by

Uwaga! Instrukcja do doświadczenia chemicznego

ARGENTOMETRYCZNE OZNACZANIE CHLORKÓW (METODA MOHRA)

Celem jest oznaczenie zawartości chlorków w roztworze wodnym co może być miarą zasolenia.
Obojętny roztwór chlorków miareczkuje się mianowany roztworem AgNO3 wobec chromianu potasowego jako wskaźnika.
Gdy praktycznie cała obecna w roztworze ilość jonów Cl – wydzieli się w postaci osadu chlorku srebra, nadmiar azotanu(V) srebra wytrąca czerwonobrunatny osad chromianu(VI) srebra. Pojawienie się zabarwienia wskazuje punkt końcowy miareczkowania.

Odczynniki:

  • Mianowany roztwór azotanu(V) srebra o stężeniu ok. 0,1 mol/dm3
  • Wskaźnik – roztwór chromianu(VI) potasu o stężeniu 1 mol/dm3

Wykonanie oznaczenia:

  1. Kolbę miarową z badana próbką dopełnić do kreski wodą destylowaną.
  2. Pobrać pipetą do kolby stożkowej 25 cm3 roztworu próbki, dodać 3-4 krople roztworu chromianu potasu i miareczkować roztworem mianowanego azotanu(V) srebra do pojawienia się brunatnoczerwonego zabarwienia.
  3. Zanotować objętość zużytego odczynnika miareczkującego, na tej podstawie dokonać obliczeń