IV Liga Przyrodnicza – zaczynamy zapisy!

Organizatorem konkursu jest Pierwsze Społeczne Gimnazjum Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Gdyni prowadzona przez stowarzyszenie In gremio. Od pierwszej edycji konkursu patronat honorowy objął prezydent Gdyni Pan Wojciech Szczurek.

Wojewódzka Liga Przyrodnicza jest konkursem interdyscyplinarnym, wieloetapowym i adresowanym do gimnazjalistów z województwa pomorskiego. Jest to innowacyjny projekt, ponieważ pierwszy etap rozgrywany jest online, natomiast drugi odbywa się w terenie. Podczas zajęć praktycznych uczestnicy muszą wykazać się umiejętnością pracy w zespole, a przede wszystkim zastosowaniem posiadanej wiedzy . Uważamy, że aktywny udział w projektach jest kluczem do uzyskiwania wysokich wyników nauczania.

Pierwsza edycja Wojewódzkiej Ligi Przyrodniczej odbyła się w 2014 roku i cieszyła się ogromnym zainteresowaniem młodzieży. Tematyką I Wojewódzkiej Ligi Przyrodniczej było „Morze Bałtyckie” a współorganizatorem Wydział Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Druga edycja poświęcona była „Lasom nadbałtyckim”, patronatem i wsparciem w organizacji otoczyło nas Nadleśnictwo Gdańsk a finał konkursu odbył się w ogrodzie botanicznym Lasów Państwowych w Marszewie. W zeszłym roku z trzecią edycją WLP wróciliśmy nad Bałtyk do Władysławowa a do współorganizowania konkursu zaprosiliśmy Zarząd Nadmorskiego Parku Krajobrazowego . Zdjęcia , filmy z poprzednich edycji znajdują się na stronie konkursu www.liga.gla.edu.pl w zakładce archiwum.

W tym roku podczas finału IV WLP pragniemy pokazać młodzieży jedno z najpiękniejszych arboretów w Polsce – Wirty. Chcemy po raz kolejny zwrócić uwagę na ogromną rolę drzew i zbiorowisk leśnych w funkcjonowaniu ekosystemów. Tytuł IV edycji konkursu zaczerpnęliśmy Marcina Świetlickiego czyli „Prawda o drzewach”.

Foto: stela.flog.pl

Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie – kolejnej przygody z przyrodą i super zabawy.

Organizatorzy