Regulamin

Regulamin konkursu
IV Wojewódzka Liga Przyrodnicza – prawda o drzewach

Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady uczestnictwa i sposób przeprowadzenia konkursu IV Wojewódzka Liga Przyrodnicza – prawa o drzewach.
2. Organizatorem konkursu jest stowarzyszenie In gremio reprezentowane przez Pierwsze Społeczne Gimnazjum Szkołę Mistrzostwa Sportowego w Gdyni.
3. Autorem konkursu jest zespół pracowników Pierwszego Społecznego Gimnazjum Szkołę Mistrzostwa Sportowego w Gdyni.
4. Konkurs został wpisany do kalendarza imprez Kuratorium Oświaty w Gdańsku.
5. Wszelkie informacje dotyczące konkursu są udostępniane na oficjalnej stronie pod adresem: www.liga.gla.edu.pl
6. Konkurs składa się z dwóch etapów – wstępnego i finałowego.

Cele konkursu
7. Celem konkursu jest wzbudzanie i rozwijanie zainteresowań problematyką dotyczącą drzew i ich roli w prawidłowym funkcjonowania ekosystemu wśród młodego pokolenia.
8. Wyzwalanie w uczniach aktywności badawczej.
9. Doskonalenie umiejętności obserwacji, analizowania i wnioskowania.
10. Rozwijanie uzdolnień oraz podnoszenie poziomu wiedzy.
11. Podnoszenie umiejętności pracy zespołowej i wspólnego rozwiązywania problemów.

Adresaci konkursu
12. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół gimnazjalnych województwa pomorskiego.

Miejsce konkursu
13. Etap eliminacyjny konkurs przeprowadzany jest w formie testu online.
14. Etap finałowy rozgrywany będzie w Arboretum w Wirtach – Nadleśnictwo Kaliska (12 km od Starogardu Gdańskiego) , przez finalistów połączonych w 3 –osobowe zespoły, kilku zadań –obserwacji, doświadczeń itp.

Forma konkursu
15. Konkurs ma charakter etapowy: I etap maj 2017, II etap czerwiec 2017.
16. Zgłoszenia do konkursu dokonuje jeden nauczyciel szkoły (koordynator).
17. Szkołę do konkursu można zgłaszać do 15.05.2017 r., za pośrednictwem strony Internetowej www.liga.gla.edu.pl
18. System konkursowy będzie czynny w dniu eliminacyjnym (podanym nie później jak 17 maja 2017 r.) od godziny 9:00 do 10:00. Logowanie uczniów do systemu nastąpi za pośrednictwem loginów i haseł przekazanych koordynatorowi szkoły. W I etapie może brać udział tyle osób, ile stanowisk komputerowych jest w stanie zapewnić szkoła. Wszyscy uczniowie muszą być pilnowani przez szkolnego koordynatora, którego zadaniem będzie m.in. pilnowanie, aby uczniowie nie korzystali z wyszukiwarek internetowych.
19. Drugi etap odbędzie się w Arboretum w Wirtach. Termin II–go etapu : 2 czerwca 2017. Etap musi zostać rozegrany przy sprzyjającej pogodzie.
20. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów informując wszystkich zarejestrowanych koordynatorów szkoły, nie później jak 7 dni przed pierwotnym terminem.
21. Każdy uczestnik otrzymuje dyplom uczestnictwa.
22. Wszyscy szkolni koordynatorzy konkursów otrzymują podziękowania oraz dyplomy dla szkoły.
23. Osoby zakwalifikowane do II etapu konkursu zostaną podane nie później jak 3 dni po etapie elimiacyjnym na stronie internetowej konkursu tj. www.liga.gla.edu.pl
24. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe
25. Wręczenie nagród rzeczowych odbędzie w terminie podanym przez organizatora.

Kontakty konkursowe
26. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy na adres: liga@gla.edu.pl.
27. Za część dydaktyczną konkursu odpowiada Lucyna Bernardelli (numer telefonu: 885 783 785)
28. Za część organizacyjną w tym etap rozgrywany online odpowiada Jakub Ubych (numer telefonu: 605 456 783).
29. W imieniu szkoły może kontaktować się wyłącznie koordynator szkoły.

Podsumowanie
30. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. W tym przypadku informacja o wprowadzonych zmianach będzie opublikowana na stronie internetowej konkursu.
31. Organizator nie pokrywa kosztów poniesionych przez uczestników konkursu zarówno dotyczących przygotowań jak i związanych z udziałem.
32. Dokumentacja konkursu jest cały czas dostępna do wglądu w siedzibie organizatora.
33. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów niniejszego Konkursu zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.97r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 1997 r. Nr 133 poz. 883).

Zagadnienia:

 1. Rola drzew w ekosystemach ze szczególnych uwzględnieniem ich funkcji w miastach.
 2. Historia Arboretum w Wirtach.
 3. Gatunki rodzime drzew na Pomorzu (rozpoznawanie) ze szczególnym uwzględnieniem „Albumu Wirtualnego o Wirtach”.
 4. Struktura warstwowa lasu.
 5. Zależności interakcji międzygatunkowej w biocenozie leśnej.
 6. Działalność gospodarcza człowieka w lasach.
 7. Owady – szkodniki lasów.
 8. Konsekwencje wprowadzenia zmiany w ustawie o wycinaniu drzew.

 

Bibliografia: 

 • http://www.wirty.pl/pub/album/index.html
 • http://www.kaliska.gdansk.lasy.gov.pl
 • http://wirty.pl/index.php?ac=wirtualnyspacer
 • Encyklopedia leśna – www.encyklopedialesna.pl
 • Otwarta encyklopedia leśna – http://www.encyklopedia.lasypolskie.pl/doku.php
Wszystkie informacje dostępne na stronie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego www.npk.org.pl (proszę zwrócić uwagę na publikacje w tym na materiały własne na stronie).